Opvoeding

Kwetsbare jongeren zijn voor hun ontwikkeling sterk afhankelijk van anderen. Vooral de verbondenheid met ouders, gezinsleden en familie is voor hen van belang. Daarom steken we veel energie in het ondersteunen van ouders/opvoeders en de omgeving, zodat zij in staat zijn om adequaat om te gaan met de jongere. In de praktijk zien we vaak dat problemen verminderen als de pedagogisch context (opvoeding) wordt aangepast aan wat een jongere nodig heeft. Sommige jongeren hebben tijdelijk een aangepaste omgeving nodig om hun ontwikkeling weer op gang te brengen. Bijvoorbeeld in een behandelgroep of zorggezin. Binnen deze beschermende omgeving is passende aandacht voor de problemen, maar ligt vooral de nadruk op de mogelijkheden van een jongere. Het verblijf is altijd gericht op een snelle terugkeer naar huis en zoveel mogelijk in deeltijd. Als een jongere bij ons verblijft, worden de ouders ondertussen begeleid om sterker te worden in de opvoeding. Zodat het straks thuis weer beter gaat.

Bekijk ook:
Talentontwikkeling
Behandeling

Terug naar Unieke Aanpak

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506