Organisatie

Locaties

Het hoofdkantoor van Bijzonder Jeugdwerk staat in Deurne. Onze locaties zijn te vinden in Deurne, Helmond, Den Bosch en Venlo. Onze zorggezinnen wonen verspreid over Brabant en Limburg en in Frankrijk (PEL).

Organisatie

Ruim 200 medewerkers zijn actief bij Bijzonder Jeugdwerk. Hoe onze organisatie in elkaar steekt is te zien in het organogram.

Bestuur

Bijzonder Jeugdwerk wordt bestuurd door een directeur: Hub Bloebaum. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur van de CONRISQ Groep.

Kwaliteit en veiligheid

Binnen onze organisatie is continu aandacht voor kwaliteit, veiligheid, informatiebeveiliging en privacy voor onze cliënten en medewerkers. BJ beschikt daarvoor over de certificaten ISO 9001:2015 en NEN7510. Om deze certificaten te mogen behouden, worden jaarlijks interne en externe audits gehouden. Eens in de 3 jaar vindt een totale hercertificering plaats.

Bekijk hier ons kwaliteitsstatuut.

 

 

 

 

CONRISQ Groep

Bijzonder Jeugdwerk maakt sinds 1 januari 2012 deel uit van de CONRISQ Groep, samen met de Ottho Gerhard Heldringstichting, het Ambulatorium, de Rooyse Wissel, Pactum, Vincent van Gogh en Rubicon.

Iedere dochterorganisatie heeft haar eigen expertise. Die verbinden we met elkaar in vijf belangrijke thema’s: integrale benadering, duurzaam en veilig participeren, risicogestuurde zorg, trauma-geïnformeerde zorg en huiselijk geweld en verwaarlozing.

Bijzonder Jeugdwerk is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling.

 

Tips of hulp nodig?

Neem nu contact op