Organisatie

Locaties

Het hoofdkantoor van Bijzonder Jeugdwerk staat in Deurne. Onze locaties zijn te vinden in Deurne, Helmond, Den Bosch en Venlo. Onze zorggezinnen wonen verspreid over Brabant en Limburg en in Frankrijk (PEL).

Organisatie

Ruim 200 medewerkers zijn actief bij Bijzonder Jeugdwerk. Hoe onze organisatie in elkaar steekt is te zien in het organogram.

Bestuur

Bijzonder Jeugdwerk wordt bestuurd door een directeur: Hub Bloebaum. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur van VIGO.

Kwaliteit en veiligheid

Binnen onze organisatie is continu aandacht voor kwaliteit, veiligheid, informatiebeveiliging en privacy voor onze cliënten en medewerkers. BJ beschikt daarvoor over de certificaten ISO 9001:2015 en NEN7510. Om deze certificaten te mogen behouden, worden jaarlijks interne en externe audits gehouden. Eens in de 3 jaar vindt een totale hercertificering plaats.

Bekijk hier ons kwaliteitsstatuut.

 

 

 

 

VIGO

Bijzonder Jeugdwerk maakt sinds 1 januari 2012 deel uit van VIGO (voorheen CONRISQ Groep).

VIGO is een toonaangevende organisatie in jeugdzorg, forensische zorg en ggz. Met een duurzaam en integraal aanbod bieden we jongeren en volwassenen weer perspectief op herstel en participatie in de samenleving. Onze kracht: van begin tot eind, en in alle fasen van het leven helpen we onze cliënten: van opvoed- en ontwikkelingsproblematiek tot psychisch en psychiatrisch probleem, ook als er sprake is van strafbaar gedrag. Niet de aandoening, maar de cliënt als mens staat bij ons centraal.

VIGO werkt in een groot gebied in Zuid en Midden Nederland en bestaat uit zeven dochterorganisaties: jeugdzorgorganisaties O. G. Heldringstichting, Pactum, Bijzonder Jeugdwerk en Rubicon, tbs-organisatie De Rooyse Wissel en ggz-organisaties Vincent van Gogh en Centiv. Iedere dochterorganisatie werkt zelfstandig in de eigen regio voor specifieke doelgroepen. Samen bieden de best mogelijke zorg: persoonsgericht, in de eigen omgeving, met de cliënt zoveel mogelijk zelf in de regie.

Onze drijfveer is de kwaliteit en samenhang van zorg verbeteren. Daarom werken we nauw samen met universiteiten en kennisinstituten, leiden op voor de zorg van morgen en investeren veel in onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe, ook digitale, zorgconcepten.
We delen onze ervaringen in een lerend netwerk, met elkaar en met andere partners in het veld.  Zo blijven we ook in de toekomst voorop lopen in resultaatgericht behandelen.

VIGO: eigen kracht verder brengen

Meer informatie: www.vigogroep.nl

Bijzonder Jeugdwerk is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling.

 

Tips of hulp nodig?

Neem nu contact op