Problemen

Jongeren die ernstig zijn vastgelopen

De jongeren die wij helpen, zijn ernstig vastgelopen in hun ontwikkeling. De problemen doen zich meestal voor op meerdere levensgebieden: thuis, in de opvoeding, op school, op het werk, met vrije tijd of met sociale contacten. Dikwijls gaat het om complexe gedragsproblemen, psychiatrische problematiek en zijn er ook problemen in het gezin. Dat uit zich in heftige conflicten, spijbelen, voortijdig schoolverlaten, drugsgebruik, agressie, overlast, politiecontacten en zwerfgedrag. Vaak hebben de gezinnen al eerder hulp gehad, maar was deze ontoereikend en werd het gedrag van de jongere onbeheersbaar. Soms weigert de jongere iedere vorm van hulp. Bijzonder Jeugdwerk helpt jongeren en gezinnen ook wanneer motivatie een probleem is. Met onze unieke aanpak hebben wij al meer dan 10.000 jongeren en gezinnen geholpen.

18 plussers: van jeugdzorg naar volwassenheid

Niet alleen jongeren, ook jong-volwassenen (18 tot 27 jaar) kunnen wij helpen. 18-plussers met een jeugdzorg-verleden zijn vaak nog niet in staat om op eigen benen te staan. Ze hebben specialistische hulp en behandeling nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen naar zelfstandigheid. Bijzonder Jeugdwerk biedt ook hen effectieve hulp, zowel ambulant als residentieel (verblijf).

 

Wij behandelen o.a. deze problematiek:

  • gedragsproblemen (onhandelbaar gedrag)
  • angst- en paniekstoornis
  • hechtingstoornis of adoptieproblemen
  • depressie
  • trauma
  • onverwerkte rouw
  • autisme (b.v. Asperger, PPD-NOS)
  • ADHD of ADD
Lees meer over problemen

Advies of hulp nodig?

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506