Rechten & klachten cliënt

Cliëntenbeleid

Bijzonder Jeugdwerk heeft een cliëntenbeleid. Hierin zijn alle rechten van cliënten vastgelegd. Er is ook een folder over cliëntenbeleid.

Download folder

Samengevat hebben cliënten bij ons de volgende rechten:

1. Veiligheid

Een kind of jongere heeft het recht om in een veilige omgeving op te groeien. Denk maar aan een veilig huis/gebouw, een veilige sfeer in de groep en medewerkers die jou beschermen. Bijzonder Jeugdwerk is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk ‘Cliëntveiligheid’. Dat betekent dat we structureel werken aan veiligheid en er voortdurend op toezien dat jongeren veilig zijn bij ons.

2. Privacy

Cliënten hebben ook recht op bescherming van hun privacy. Bijzonder Jeugdwerk gaat zeer zorgvuldig met privacy en vertrouwelijke gegevens om. Cliëntgegevens komen in een dossier. Hierin wordt ook het Toekomstplan van het gezin opgeborgen. Het kind en de ouders/verzorgers hebben recht op inzage in het dossier. Er is een folder over privacyrecht.

Download folder

3. Klachten

Het kan gebeuren dat een cliënt van mening verschilt met een hulpverlener. Of zich niet juist behandeld voelt. Door erover te praten met de hulpverlener en/of de leidinggevende, ontstaat vaak al een oplossing. Lukt dat niet, dan kan de cliënt een klacht indienen. Er is een folder over klachtrecht.

Download folder

4. Vertrouwelijk gesprek

Soms zit een cliënt met iets, waar hij of zij niet met de eigen hulpverlener wil of kan praten. De cliënt kan dan een gesprek aanvragen met een cliëntvertrouwenspersoon. Dit is een onafhankelijk iemand die niet in dienst is van Bijzonder Jeugdwerk. Haar naam is Ingrid Lelieveld. Ze gaat vertrouwelijk met je informatie om. Ook kan ze je helpen met een klacht.

Ingrid Lelieveld is te bereiken via:
tel.06- 57276910
vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl

Meer weten?
www.praatmetons.nl.

5. Meepraten en meedenken

Jongeren en hun ouders/verzorgers mogen meepraten en meedenken over het beleid van Bijzonder Jeugdwerk. Daarom hebben we een jongerenraad en organiseren we avonden voor ouders. We zijn heel blij met ze, want ze zijn kritisch en ze helpen ons. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. Zo kunnen we onze hulpverlening blijven verbeteren.

Een vraag stellen of lid worden?

Neem nu contact op

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506