Contact met anderen is moeilijk

Ontdek wat jongeren kan helpen.

Het is belangrijk voor de ontwikkeling van een jongere om goed contact te hebben met de mensen om hem/haar heen. Maar soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld omdat de jongere een contactstoornis heeft, een gedragsprobleem of omdat er problemen zijn in het gezin.

Je ziet bijvoorbeeld dat de jongere:

  • snel ruzie maakt met anderen
  • zich onbegrepen en alleen voelt
  • agressief wordt als hij/zij boos is
  • vaak weg loopt als er iets tegenzit
  • foute vrienden heeft
  • slachtoffer is van anderen (b.v. loverboys)
  • veel moeite heeft om vrienden te maken

Zelfvertrouwen, weerbaar worden en vrienden maken

Kun je één of meer van deze punten afvinken? Dan is het goed om hulp te zoeken voor deze jongere.
Bijzonder Jeugdwerk kan jongeren helpen om beter contact te krijgen met de mensen om hen heen (b.v. ouders, vrienden, familie, docenten of werkgever). Dat doen we o.a. met training, therapie, talentontwikkeling en zo nodig een (deeltijd) verblijf. We helpen jongeren om hun problemen aan te pakken, meer zelfvertrouwen te krijgen, weerbaarder te worden, échte vrienden te maken en afscheid te nemen van foute vrienden. We kunnen jongeren ook helpen om beter te communiceren met volwassenen, beter om te gaan met gezag en hun agressie onder controle te krijgen. De ouders worden begeleid om hun kind te ondersteunen en sterker te worden in de opvoeding. Waar nodig begeleiden we ook andere belangrijke mensen uit de omgeving (school, sportclub, vrienden, klasgenoten etc.).

Tips of hulp nodig?

Neem nu contact op

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506