Hoe gaat het thuis weer beter?

Hoe gaat het thuis weer beter?

In een gezin kunnen allerlei problemen spelen: een scheiding of overlijden, een ziekte of beperking, geldzorgen, werkloosheid, alleenstaande ouder, noem maar op. Het is extra moeilijk als er daarnaast ook nog een kind met gedragsproblemen in huis is. Als er problemen zijn in een gezin, dan heeft dat invloed op alle gezinsleden. Denk aan hoogoplopende ruzie, agressie, weglopen, langdurig spijbelen, onveiligheid of overlast. De kans op een uithuisplaatsing is reëel aanwezig.

Betere sfeer in huis

Bijzonder Jeugdwerk helpt gezinnen om uit de negatieve spiraal te komen. We zijn gespecialiseerd in hulp aan gezinnen met kinderen en jongeren met gedragsproblemen. Dat doen we op een positieve manier, zonder te veroordelen. We helpen het gezin om de problemen op te lossen. En we versterken de positieve kanten van alle gezinsleden. Dat doen we o.a. met training, therapie, talentontwikkeling en zo nodig een (deeltijd) verblijf. Het doel is dat het met iedereen beter gaat en er weer een betere sfeer in huis ontstaat.

 

Tips of hulp nodig?

Neem nu contact op

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506