Jeugdoverlast in de buurt

Grip op probleemjongeren

Jongeren kunnen veel overlast veroorzaken, in de wijk en op straat. Problemen die o.a. voorkomen zijn geluidsoverlast, rotzooi achterlaten, jatten en stelen, agressie, geweld of bedreiging. Voor buurtbewoners en ordebewakers is het vaak moeilijk om grip te krijgen op (groepen) lastige jongeren. Bijzonder Jeugdwerk kan daarbij helpen. Onze aanpak is effectief, o.a. door het werken met ervaringsdeskundigen die respect afdwingen bij jongeren.

Bijzonder Jeugdwerk heeft veel ervaring met:

  • succesvol aanspreken van hangjongeren op hun gedrag.
  • inzicht geven in groepsprocessen op straat (straatcultuur).
  • bemiddelen tussen jongeren en de buurt, wanneer er problemen zijn.
  • vergroten van leefbaarheid in de wijk, zodat wijkbewoners er weer met plezier kunnen wonen.
  • bieden van toekomstperspectief voor jongeren waardoor de overlast vermindert (denk aan het aanpakken van persoonlijke problemen, talentontwikkeling en toeleiding naar arbeid).

Overlast van jeugd?

Neem nu contact op

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506