Het lukt niet op school

Samen succes behalen.

Spijbelen, ruzie, slechte cijfers, pesten, wangedrag, niet meer naar school willen. Het zijn allemaal aanwijzingen dat het niet goed gaat met een jongere. Verschillende oorzaken kunnen daaraan ten grondslag liggen. Misschien wordt er meer van het kind gevraagd dan het aankan. Misschien is er sprake van een moeilijke thuissituatie. Ook psychische problemen, een ontwikkelingsstoornis of conflicten in de klas kunnen redenen zijn dat het niet lukt op school.

Talentontwikkeling

Wat de oorzaak ook is, Bijzonder Jeugdwerk kan jongeren, ouders en de school helpen om de problemen op te lossen, zodat het straks weer beter gaat. Dat doen we samen met iedereen die bij de jongere betrokken is. We bieden ambulante begeleiding op school en bij het gezin thuis. Ook training, therapie en (deeltijd) verblijf behoren tot de mogelijkheden. Onze aanpak is altijd positief en stimulerend. Samen met het gezin en school creëren we een omgeving die aansluit bij wat de jongere nodig heeft. Onze aanpak is sterk gericht op talentontwikkeling en op het behalen van succeservaringen en zelfvertrouwen bij de jongere. Samen vergroten we de kans dat de jongere zijn schoolloopbaan succesvol afrondt.

Vso-school als alternatief

Als een jongere vanwege gedragsproblemen (tijdelijk) niet meer op de eigen middelbare school kan blijven, dan is (in overleg) ook plaatsing mogelijk bij de Korenaer, een kleinschalige school voor speciaal voortgezet onderwijs. Deze school is gelegen op locatie Vreekwijk in Deurne. Wil je weten of deze school toegankelijk is voor het kind? Bel ons dan voor advies.

Training voor scholen

Voor leerlingen uit probleemklassen hebben we een speciaal trainingsaanbod. Daarnaast verzorgen we ook maatwerk workshops en trainingen voor docenten.

 

Tips of hulp nodig?

Neem nu contact op

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506