Het lukt niet op school

Samen succes behalen

Spijbelen, ruzie, slechte cijfers, pesten, wangedrag, niet meer naar school willen. Het zijn allemaal aanwijzingen dat het niet goed gaat met je kind. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Misschien wordt er meer van je kind gevraagd dan het aankan. Misschien zijn er zorgen in jullie gezin of heeft je kind iets aangrijpends meegemaakt. Ook psychische problemen, een ontwikkelingsstoornis of conflicten in de klas kunnen redenen zijn dat het niet lukt op school.

Talentontwikkeling

Wat de oorzaak ook is, Bijzonder Jeugdwerk kan jullie helpen om de problemen op te lossen, zodat het straks weer beter gaat. Dat doen we samen met iedereen die bij de jongere betrokken is. Onze aanpak is altijd positief en stimulerend. We kijken goed naar wat jouw kind nodig heeft. Samen met ouders en school creëren we een omgeving die daarbij aansluit. Ook training en therapie behoort tot de mogelijkheden. Onze aanpak is sterk gericht op talentontwikkeling en op het behalen van succeservaringen en zelfvertrouwen bij jouw kind. Samen vergroten we de kans dat je kind zijn schoolloopbaan succesvol afrondt. Als ouder kun je bij ons hulp krijgen om sterker te worden in de opvoeding.

Vso-school als alternatief?

Als je kind vanwege gedragsproblemen (tijdelijk) niet meer op de eigen middelbare school kan blijven, dan is (in overleg) ook plaatsing mogelijk bij de Korenaer, een kleinschalige school voor speciaal voortgezet onderwijs. Deze school is gelegen op locatie Vreekwijk in Deurne. Wil je weten of deze school toegankelijk is voor jouw kind? Bel ons dan voor advies.

 

Tips of hulp nodig?

Neem nu contact op

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506