Ontwikkelingsstoornis

Hoe ga je ermee om?

Een kind met een ontwikkelingsstoornis gedraagt zich soms anders dan het zou willen. Het wordt bijvoorbeeld snel boos of onrustig. Misschien is het gaan spijbelen, ruzie maken, blowen of het loopt vaak weg. Als kinderen/jongeren een stoornis hebben, dan is het niet zo vreemd dat het thuis of op school soms misgaat. Gelukkig is daar iets aan te doen. Bijzonder Jeugdwerk is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen die gepaard gaan met gedragsproblemen.

Opvoeding aanpassen aan het kind

Kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis hebben een omgeving nodig die zich aanpast aan hun beperkingen en mogelijkheden. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe weet je welke manier van opvoeden of reageren het best bij een kind past? Bijzonder Jeugdwerk kan ouders (en ook school, sportclub etc.) helpen om beter aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft. Daardoor zullen de gedragsproblemen afnemen. Met de juiste hulp en steun kan iedere jongere weer gewoon meedoen, op zijn eigen manier.

Oog voor talenten en mogelijkheden

In onze behandeling staan de talenten en de mogelijkheden van het kind centraal. We leren het kind nieuwe vaardigheden om beter met zijn stoornis om te gaan. Ook begeleiden we het kind om zijn/haar talenten te ontwikkelen. Onze hulp bestaat uit een combinatie van training, therapie, talentontwikkeling en zo nodig een (deeltijd) verblijf. Samen met ouders en kind gaan we bouwen aan een positieve toekomst. Zodat het gezin straks weer op eigen kracht verder kan.

Wij zijn er voor kinderen en jongeren met deze stoornissen*:

  • angst- en paniekstoornis
  • hechtingstoornis of adoptieproblemen
  • depressie
  • trauma
  • onverwerkte rouw
  • autisme (b.v. Asperger, PPD-NOS)
  • ADHD of ADD

*Altijd in combinatie met gedragsproblemen.

 

Tips of hulp nodig?

Neem nu contact op

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506