Samenwerken

Samen sterk voor de jeugd

Bijzonder Jeugdwerk werkt samen met tal van organisaties die de jeugd een warm hart toedragen.
Doe jij ook met ons mee?

Waarom samenwerken?

  • samen kunnen we meer kansen creëren voor kwetsbare jonge mensen.
  • samen kunnen we effectievere hulp verlenen (één kind, één plan).
  • samen kunnen we de zorg efficiënter organiseren.

Samen met partners rond jeugd

Met gemeenten en regionale partners staan we voor de uitdaging om het zorglandschap opnieuw in te richten en de kosten omlaag te brengen. We zijn gedreven om ontwikkelkansen te creëren voor de jeugd. Dat doen we o.a. door nieuwe initiatieven op te zetten die jeugdzorg, participatie en maatschappelijke ondersteuning met elkaar verbinden. We willen jonge mensen een totaaloplossing bieden op het terrein van zorg, onderwijs, welzijn, vrije tijd, sport en arbeid.

Samen met ondernemers

Bijzonder Jeugdwerk werkt steeds meer samen met ondernemers en andere organisaties om kansen te creëren voor jongeren op het gebied van talentontwikkeling en arbeid. Bijvoorbeeld in de vorm van leerwerkprojecten, mini-bedrijven en stageplaatsen. In een aangepaste, beschermde omgeving laten we jongeren leerervaringen opdoen, van waaruit ze stappen kunnen zetten naar de échte samenleving.

Samenwerken? Neem gerust contact met ons op.

Bel nu
0493 - 327506