Specialistische diagnostiek

Specialistische diagnostiek

JONGH4, ons diagnostiek- en behandelcentrum, biedt antwoord op de meest complexe vragen en geeft gerichte handelingsadviezen. JONGH4 is gespecialiseerd in ernstige gedrags- en psychiatrische problemen. Belangrijkste doelgroep zijn gezinnen met kinderen van 0 tot 27 jaar.

Voorbeeldvragen:
– Wat is er werkelijk aan de hand met deze jongere?
– Hoe kan ik het best omgaan met de beperkingen van dit kind?
– Is dit gezin een geschikte plek om op te groeien?
– Welke hulp gaat deze cliënt echt vooruit helpen?
– Is gesloten behandeling (nog steeds) noodzakelijk?

Alle onderzoeken op 1 dag
De diverse onderzoeken vinden zoveel mogelijk plaats op dezelfde dag. Op het eind van de dag krijgen de jongere, de ouders en de verwijzer de eerste conclusies en het advies al mee naar huis. Het onderzoeksrapport volgt daarna per post.

Review van een moeder:
“Het was een intensieve dag met best veel onderzoeken. Om 16 uur kregen we de uitslagen te horen. Die werden heel duidelijk uitgelegd met behulp van een poppetje. Er kwam uit de onderzoeken dat Nick ADHD heeft en een veel mindere intelligentie dan we dachten. Ook kan hij zich niet zo goed inleven in anderen. Waarschijnlijk is hij daardoor in de problemen geraakt, ook in combinatie met onze scheiding. Veel dingen herkende ik wel, maar het is toch wel schrikken als je dat zo hoort. De onderzoekers namen gelukkig alle tijd voor ons. Het echte rapport krijgen we pas over een paar weken in de bus, maar ze gaven al wel goede adviezen mee voor thuis. Nick heeft een opvoeding nodig met veel structuur en grenzen. Een positieve aanpak met veel complimenten. Om dat te weten gaf mij al een stukje rust.”

Ontdek de mogelijkheden van JONGH4:
Psychologisch onderzoek
Psycho-educatie

Quick scan
Gezinsonderzoek
Onderzoek Verklaring Gesloten Jeugdzorg