Anissa (17) kan niet meer thuis wonen

Wat is er aan de hand?

Als Anissa 15 jaar is, wordt haar moeder opgenomen in een psychiatrische kliniek. Anissa gaat bij haar tante wonen, maar dat blijkt geen succes. Ze is down en passief, trekt zich terug op haar kamer en spijbelt van school. Haar tante raakt overbelast en wil dat Anissa vertrekt. Anissa’s moeder woont inmiddels weer thuis, maar durft de opvoeding nog niet aan.

Welke hulp krijgt het gezin?

Omdat Anissa inmiddels 17 is, wordt met de gezinsvoogd afgesproken dat ze wordt voorbereid op zelfstandig wonen. Anissa komt in de adolescentengroep in Helmond terecht, waar jongeren zelfstandig leren worden. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat Anissa last heeft van depressieve klachten en hechtingsproblemen. De psychiater schrijft medicatie voor en een NIKA-interventie. Samen met Anissa en haar moeder wordt een Toekomstplan opgesteld. De pedagogisch medewerkers op de groep nemen Anissa bij de hand. In het begin doen ze veel dingen samen, zoals de boodschappen, een andere school zoeken, naar de sportclub en formulieren invullen. Na verloop van tijd wordt Anissa actiever en kan ze steeds meer zelfstandig, zoals koken, de was doen en naar school fietsen in Deurne.

Aan deze doelen wordt gewerkt:

THUIS: Herstel van de band tussen moeder en dochter.
RELATIES: Anissa wordt geholpen om vrienden te maken.
VRIJE TIJD: Anissa wordt geholpen om weer een hobby op te pakken (dansen).
GEZONDHEID: De depressieve klachten van Anissa nemen af. Ze gaat zichzelf beter verzorgen. SCHOOL: Anissa wordt geholpen om haar kappersdiploma te halen.
WONEN: Anissa wordt begeleid richting zelfstandig wonen.

Het traject bestaat uit deze hulpvormen:

Adolescentengroep voor Anissa
Speciaal voortgezet onderwijs voor Anissa
Psychologisch onderzoek voor Anissa
Cognitieve gedragstherapie voor Anissa
NIKA-interventie voor moeder
Ambulante coaching 17+ voor Anissa

Hoe gaat het nu?

Anissa woont inmiddels geheel zelfstandig met 2 uur per week ambulante coaching. Na een jaar in de adolescentengroep was ze klaar voor de overstap naar een satellietwoning in de buurt, samen met een groepsgenoot. Daar kreeg ze nog een tijdje ambulante begeleiding vanuit de groep. De band met haar moeder is verbeterd door de hechtingsinterventie NIKA. Ze gaan nu weer regelmatig bij elkaar op de koffie. Tijdens therapie heeft ze een positiever zelfbeeld gekregen. De depressieve klachten zijn zo goed als verdwenen. Op de dansclub heeft ze nieuwe vrienden gemaakt. Anissa is enorm trots op haar kappersdiploma dat ze heeft behaald op vso-school de Korenaer in Deurne.