Bij Chelsy (14) en Dylana (16) thuis is het altijd ruzie

Wat is er aan de hand?

De zusjes Chelsy (14) en Dylana (16) wonen in het weekend bij hun vader en doordeweeks bij hun moeder. De scheiding is nu twee jaar geleden, maar er is nog steeds veel onrust en ruzie. Vader en moeder vinden het moeilijk om met elkaar te overleggen. Ze hebben vooral problemen met dochter Chelsy, die erg opstandig is, spijbelt, van huis wegloopt en al ‘ns een alcoholvergiftiging heeft opgelopen. Dochter Dylana is wat meer teruggetrokken. Ze probeert haar jongere zus mee op te voeden en raakt daardoor zelf ondergesneeuwd.

Welke hulp krijgt het gezin?

De tips van de huisarts en de Triple P oudercursus hebben nauwelijks geholpen. De ruzies in het gezin lopen steeds vaker uit de hand. Moeder vindt het moeilijk om grenzen te stellen, wat te maken heeft met haar eigen nare jeugd. Chelsy gebruikt de vrije ruimte om haar vader en moeder tegen elkaar uit te spelen. Haar ouders hebben er geen grip meer op. Uithuisplaatsing dreigt. De opvoedondersteuner schakelt Bijzonder Jeugdwerk in voor ambulante begeleiding en therapie. Samen met vader, moeder en dochters wordt een Toekomstplan gemaakt.

Aan deze doelen wordt gewerkt:

THUIS: Ouders worden geholpen om goede afspraken te maken over het ouderschap. Tussen kinderen en ouders is weer communicatie mogelijk zonder conflicten.
RELATIES: Moeder wordt geholpen om haar verleden te verwerken en andere opvoedstijlen toe te passen. Dochter Dylana is in staat om haar gevoelens te uiten en weer kind te zijn.
VRIJE TIJD: Vader en moeder maken ieder tijd vrij voor leuke activiteiten met hun dochters.
De twee dochters worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen en een hobby te vinden.
GEZONDHEID: Ouders maken samen goede afspraken met Chelsy over haar drankgebruik.
SCHOOL: Ouders hebben een betere afstemming met school over het spijbelgedrag van Chelsy.
WONEN: De geboden hulp voorkomt dat Chelsy uit huis wordt geplaatst.

Het traject bestaat uit deze hulpvormen:

MDFT-therapie voor het gezin
Gezinstherapie voor moeder
Vak/drama therapie voor Dylana

Hoe gaat het nu?

De intensieve gesprekken met de MDFT-therapeut, soms individueel, soms samen, hebben ervoor gezorgd dat er weer vertrouwen en respect is ontstaan tussen ouders en dochters. Ze zijn gaan zien hoe ieder zijn best doet, maar ook hoe ieder gezinslid worstelt met zijn eigen verdriet. Moeder heeft tijdens gezinstherapie meer inzicht gekregen in haar eigen verleden. Beide ouders zijn zich bewust geworden van hun eigen kracht en valkuilen, waardoor ze steviger staan in de opvoeding. Wekelijks hebben ze nu een vast overlegmoment over de kinderen. Dochter Dylana heeft tijdens een rollenspel bij vak/drama therapie geleerd om de opvoedrol bij haar ouders te laten. In het gezin zijn weer normale gesprekken mogelijk zonder ruzie. Het uitstapje dat vader en moeder ieder apart maken met hun dochters, brengt weer wat lucht en plezier in de relatie. Doordat de sfeer in huis is verbeterd, voelt Chelsy minder de behoefte om weg te lopen, te drinken en te spijbelen. Het is de vaktherapeut opgevallen dat Dylana veel talent heeft voor fotografie. Ook het sportieve talent van Chelsy is niet onopgemerkt gebleven. Fotografie en sport blijken een goede uitlaatklep voor de meisjes. Dylana zit nu bij een fotoclub in het dorp en Chelsy doet 2 keer per week aan fitness.