Dennis (16) gebruikt hard drugs

Wat is er aan de hand?

Sinds zijn moeder is overleden gaat het met Dennis (16) bergafwaarts. Hij mist zijn moeder, maar thuis wordt er nauwelijks meer over haar gesproken. Dennis is onzeker, spijbelt van school en zoekt afleiding buiten de deur. Hij komt in een circuit waar veel drugs wordt gebruikt. Ook bij Dennis loopt het drugsgebruik al snel uit de hand: van wiet stapt hij over op cocaïne en speed. Zijn vader laat hem opnemen in een afkickkliniek, maar daar loopt Dennis weg. Ook een opname in een jeugdinstelling mislukt.

Welke hulp krijgt het gezin?

Omdat het hem niet lukt om los te komen van foute vrienden en drugs, wordt Dennis aangemeld voor het PEL-project van Bijzonder Jeugdwerk in Frankrijk. In Frankrijk gaat hij 5 maanden werken op een boerenbedrijf, zonder drugs, telefoon of internet. Samen met zijn begeleider maakt hij een Toekomstplan. Ook volgt hij online onderwijs bij vso-school de Korenaer in Deurne. Zijn vader krijgt thuis begeleiding. Terug in Nederland volgt een nazorgtraject: Dennis gaat nog 6 maanden bij een zorggezin wonen, om een terugval te voorkomen.

Aan deze doelen wordt gewerkt:

– THUIS: Dennis en zijn vader worden geholpen om beter met elkaar te communiceren.
– RELATIES: Dennis neemt afscheid van foute vrienden en maakt nieuwe vrienden.
– VRIJE TIJD: Dennis wordt geholpen om zijn talenten te ontwikkelen en een hobby te vinden.
– GEZONDHEID: Dennis gebruikt geen drugs meer.
– SCHOOL: Dennis wordt geholpen om zijn school af te maken.
– WONEN: Dennis wordt begeleid richting zelfstandig wonen.

Het traject bestaat uit deze hulpvormen:

PEL-project voor Dennis
Specialistische gezinsbegeleiding voor vader
Speciaal voortgezet onderwijs voor Dennis
Gezinstherapie voor vader
Rouwverwerking voor Dennis
Ouder-kindweekend voor vader en zoon

Hoe gaat het nu?

Dennis heeft het traject in Frankrijk met succes afgerond. In het begin had hij veel weerstand, maar weglopen had geen zin. De psychiater van Bijzonder Jeugdwerk schreef medicatie voor om zijn depressieve klachten te verminderen. Dennis merkte dat het harde werken op de boerderij en het strakke dagritme hem goed deed. Hij had veel plezier in het repareren van het houten hekwerk op de boerderij. Ook werd hij bevriend met de zoon van de boer, met wie hij graag voetbalde. Zijn talent voor houtbewerken en voetbal werd opgemerkt en hij groeide van de complimenten die hij kreeg. De behoefte aan drugs verdween. Terug in Nederland had hij het even moeilijk, maar zijn begeleider en het nieuwe zorggezin wisten hem goed bij te sturen. Ze brachten hem in contact met een timmerbedrijf, waar hij werkervaring mocht opdoen. Ook werd hij lid van de voetbalclub, waar hij nieuwe vrienden maakte. De weekenden bij zijn vader waren in het begin lastig, maar een doorbraak werd bereikt door de inzet van therapie en het ouder-kind weekend. Voor het eerst konden ze met elkaar praten over het verlies. Inmiddels wordt Dennis voorbereid om op zichzelf te gaan wonen en is hij ingeschreven voor het ROC.