Naomi (15) misdraagt zich op school

Wat is er aan de hand?

De leraren en moeder van Naomi (15) zijn het erover eens: Naomi is niet meer te hanteren op school.
Ze blaast zich op en maakt veel ruzie met klasgenoten en docenten. Steeds vaker spijbelt ze en soms blijft ze een hele week weg. Gesprekken met de leerplichtambtenaar halen niks uit. Als je het Naomi vraagt, dan beweert ze dat iedereen tegen haar is. Ook thuis is Naomi opstandig en brutaal. Ze lapt alle regels aan haar laars. Haar moeder trekt het niet meer. Ze komt net zelf uit een gewelddadige relatie, heeft veel geldzorgen en nu dit.

Welke hulp krijgt het gezin?

Eerst krijgt het gezin ambulante hulp en MST-therapie, maar dat heeft te weinig effect. Daarom vraagt de gezinsvoogd een tijdelijke uithuisplaatsing aan. Naomi gaat een tijdje wonen in een open behandelgroep van Bijzonder Jeugdwerk, op Vreekwijk in Deurne. Zowel Naomi als haar moeder kunnen zo tot rust komen, om van daaruit een nieuwe start te maken. Samen met Naomi en haar moeder wordt een Toekomstplan opgesteld. In het begin verblijft Naomi 7 dagen per week op de groep. Dat wordt stapsgewijs afgebouwd naar 2 dagen per week. Op Vreekwijk krijgt ze onderwijs, vrije tijdsbesteding en therapie. Ook haar moeder wordt begeleid. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat Naomi geen leerproblemen of een stoornis heeft. Haar opstandige gedrag heeft waarschijnlijk te maken met omgevingsfactoren.

Aan deze doelen wordt gewerkt:

THUIS: Naomi’s moeder wordt geholpen om het gezag terug te krijgen.
RELATIES: Naomi wordt geholpen om positieve sociale contacten aan te gaan.
VRIJE TIJD: Naomi wordt geholpen haar talenten te ontwikkelen en weer een hobby op te pakken.
GEZONDHEID: Naomi kan haar emoties beter reguleren en heeft weer een dagritme.
SCHOOL: Naomi wordt geholpen om haar diploma te halen, zodat ze op het ROC kan instromen.
WONEN: Naomi en haar moeder werken samen aan een snelle terugkeer naar huis.

Het traject bestaat uit deze hulpvormen:

Psychologisch onderzoek voor Naomi
Behandelgroep voor Naomi
Speciaal voortgezet onderwijs voor Naomi
Specialistische gezinsbegeleiding voor moeder
EMDR-therapie voor Naomi
NIKA-interventie voor moeder
Familietherapie voor het gezin

Hoe gaat het nu?

Naomi woont na 6 maanden weer volledig thuis. De school van Vreekwijk heeft in overleg met haar oude school een lesprogramma op maat gemaakt, zodat ze op Vreekwijk een diploma kon halen en nu mag instromen op het ROC. Zingen bleek een belangrijke uitlaatklep voor Naomi. Door de zanglessen in de muziekstudio van Vreekwijk heeft haar zangtalent een flinke boost gekregen. Ze krijgt nu thuis ook zangles en is lid geworden van een tienerband.
De gedragsproblemen van Naomi zijn op Vreekwijk zo goed als verdwenen. Cruciaal daarvoor waren de vele gesprekken met haar mentor van de groep. Tegen haar mentor durfde ze voor het eerst te vertellen over een traumatische ervaring op haar 12e. Toen heeft ze gezien hoe haar stiefvader haar moeder tegen de grond sloeg. Die beelden bleven terugkomen in haar hoofd en maakten dat ze altijd vol stress en adrenaline zat. Tijdens EMDR-therapie heeft ze dit trauma kunnen verwerken, waardoor ze nu rustiger en minder heftig reageert. Ook de band tussen moeder en dochter is verbeterd. Door de hechtingsinterventie NIKA is moeder nu beter in staat om Naomi te steunen en aan te voelen wat haar dochter nodig heeft. Tijdens familie therapie is naar voren gekomen hoe moeders geschiedenis heeft kunnen leiden tot relaties met gewelddadige mannen. Naomi ziet de onmacht van haar moeder, maar ook haar goede bedoelingen. Er groeit weer vertrouwen in elkaar. De gezinsbegeleider is nog een tijdje op afroep beschikbaar.