Younes (20) maakt de stad onveilig

Younes (20) hangt met zijn vrienden tot diep in de nacht op straat. Als leider van de groep geniet hij veel aanzien. Buurtbewoners melden overlast: de jongens zijn luidruchtig en maken rotzooi op straat. Bewoners die er iets van durven te zeggen, worden geïntimideerd en uitgescholden. Voor de politie is het lastig om grip te krijgen op de groep jongeren. Op straat wordt het van kwaad tot erger. Er wordt drugs gedeald, vernielingen aangericht en ingebroken. Geldboetes en taakstraffen hebben echter weinig effect, de overlast is moeilijk hanteerbaar voor de gemeente en de kosten zijn enorm.

Welke hulp wordt ingezet?

De jongerenopbouwwerkers van Bijzonder Jeugdwerk (waaronder enkele ervaringsdeskundigen*) hebben de groep al langer in het vizier. Ze spreken de jongens aan op hun gedrag en proberen de groep naar andere locaties te verplaatsen. De jongens zijn argwanend, dus contacten opbouwen gaat niet vanzelf. Langzaam winnen de jongerenopbouwwerkers vertrouwen. Ze bedenken het plan om de groep mee te krijgen naar een fitnesszaal om te gaan sporten. Dat lukt. Drie keer per week worden de jongeren ’s avonds opgehaald en na afloop weer thuis gebracht. Tijdens het sporten praten ze over van alles: over gezonde voeding, familie en ook wat de jongens willen met hun toekomst. Steeds meer groeit de vertrouwensband.

Multiproblem gezin

Een van de jongerenopbouwwerkers weet een connectie te maken met Younes. Hij ontdekt dat Younes is opgegroeid in een multiproblem gezin: zijn vader heeft geen werk, zijn moeder is analfabeet en er zijn flinke geldzorgen in het gezin. Younes beschrijft zijn vader als een tiran die het gezin vernedert en mishandelt. Zijn moeder noemt hij een onzekere, volgzame vrouw. Naar hulpverleners en instanties is het gezin zeer wantrouwend. ‘Die komen absoluut niet bij ons binnen’, zegt Younes. Twee jaar geleden is Younes van het ROC getrapt en vanaf toen hangt hij op straat. Op straat probeert hij ‘de kost’ te verdienen.

Schulden aflossen

Hoewel Younes wantrouwend is, vertrouwt hij de jongerenopbouwwerker zijn zorgen toe. Hij blijkt veel te piekeren over een schuld van 1500 euro. De jongerenopbouwwerker haalt hem over om zijn geldproblemen te laten uitzoeken bij het Jongeren Informatie Punt (JIP) van BJ. Hij seint het JIP alvast in, zodat Younes meteen aan de beurt is. De JIP-begeleidster helpt Younes om zijn inkomsten en uitgaven in kaart te brengen. Ze ontdekt dat Younes veel zorgtoeslag is misgelopen sinds zijn 18e. Zowel Younes als zijn ouders wisten niet dat ze daar recht op hadden. Door het geld terug te vorderen, helpt ze Younes om zijn schulden in één klap af te lossen. Dat geeft zoveel vertrouwen dat ze hem kan overhalen om nog een keer langs te komen.

Werk vinden

Een baan is het volgende project. Younes wordt geholpen om een cv te maken en te oefenen met sollicitatiegesprekken. Er wordt met hem gesproken over normen en waarden en hoe je je gedraagt tegenover een baas. De eerste sollicitatie bij een productiebedrijf gaat zo goed, dat Younes de volgende dag al mag beginnen. Sinds hij deze baan heeft, is de overlast op straat merkbaar afgenomen. Younes is zo moe van de lange werkdagen, dat ’s avonds al vroeg op bed ligt. De andere jongens in de groep zijn ook nieuwsgierig geworden naar het JIP en druppelen nu ook binnen met vragen.

Gezinsproblemen oplossen

Younes vraagt of de JIP-begeleidster een keer met zijn moeder wil komen praten. Zijn ouders liggen in scheiding en zijn moeder heeft geen idee hoe ze dingen moet aanpakken. Zijn twee jongere broertjes zijn brutaal en opstandig. De JIP-begeleidster helpt Younes’ moeder om zelfredzamer te worden en sterker in de opvoeding. Ook stimuleert ze haar om naar instanties te gaan waar ze de Nederlandse taal kan leren en met andere vrouwen in contact komt. De volgende stap is Younes voorbereiden op zelfstandig wonen: een kamer zoeken, formulieren invullen, huurtoeslag etc. Door vrijwillig deel te nemen aan een agressieregulatie training heeft Younes beter leren omgaan met zijn woede en frustraties rond zijn vader. Inmiddels heeft Younes een klein appartementje gevonden en werkt hij al een jaar bij dezelfde werkgever. Ook het fitnessen weet hij goed vol te houden. Soms stapt hij nog binnen bij het JIP, met een praktische vraag of gewoon voor een bakje koffie. Younes is trots op wat hij heeft bereikt, terug naar zijn oude leven wil hij niet meer.

Het traject bestond uit deze hulpvormen:

Jongerenopbouwwerk voor jongeren en buurtbewoners
Jongeren Inloop Punt voor Younes
Coaching 17+ voor Younes
Agressieregulatie training voor Younes
Specialistische gezinsbegeleiding voor moeder

*Ervaringsdeskundigen zijn jonge mannen die vroeger op straat hingen, maar nu hun leven op de rit hebben en daardoor een positief rolmodel zijn geworden. Ze zijn bij BJ in dienst en worden door BJ getraind.