Trajecten

100% toekomstgericht

Iedere jongere ontvangt bij ons een traject op maat. Dat traject is 100% gericht op de toekomst. Samen met de jongere en zijn ouders/opvoeders werken we aan een goed toekomstperspectief op het gebied van wonen, onderwijs, werk, vrije tijd, sociale contacten en gezondheid.

Opvoeding, talentontwikkeling en behandeling

Een traject is samengesteld uit een aantal hulpvormen (modules) op het gebied van opvoeding, talentontwikkeling en behandeling. Welke modules nodig zijn, is afhankelijk van de vraag van de jongere/gezin en het gewenste toekomstperspectief. We bieden de hulp bij voorkeur thuis, in de eigen omgeving en waar nodig residentieel (verblijf). Een traject is altijd maatwerk. Iedere jongere en ieder gezin ontvangt van ons een traject dat 100% aansluit op de hulpvraag.

Bekijk hier alle hulpvormen

Bekijk hieronder enkele voorbeeldtrajecten:

Let op: er zijn veel meer trajecten mogelijk. Vraag altijd om een traject op maat!

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506

Aanmelden