Stagiair(e)s

Bijzonder Jeugdwerk (BJ) is specialist bij complexe ontwikkel- en gedragsproblemen We behandelen en begeleiden jongeren (tot 27 jaar) die, door allerlei oorzaken, ernstig vastlopen in hun ontwikkeling. Wij helpen hen om weer een duurzaam perspectief te krijgen in het leven. Dat doen we zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. Thuis, in de wijk of in een aangepaste omgeving. Bijzonder Jeugdwerk maakt sinds 1 januari 2012 onderdeel uit van de CONRISQ groep.

STAGIAIR(E)S voor diverse functies/afdelingen binnen Bijzonder Jeugdwerk

 • JEUGDZORGWERKER OPEN BEHANDELGROEP M/V
 • JEUGDZORGWERKER GESLOTEN BEHANDELGROEP M/V
 • JEUGDZORGWERKER BESCHERMD WONEN M/V
 • JEUGDZORGWERKER ADOLESCENTELEEFGROEP M/V
 • SOCIAAL CULTUREEL WERKER/ ACTIVITEITENBEGELEIDER M/V
 • JONGERENOPBOUWERKER M/V
 • PEDAGOGISCHE MEDEWERKERS AGRARISCH ZORGBEDRIJF M/V

28 – 32 uur per week (voor het schooljaar 2019/2020  vanaf 1 september 2019 met de duur van 1 jaar, met eventuele uitbreiding van 1,5 jaar).

JEUGDZORGWERKER OPEN BEHANDELGROEP M/V
In onze behandelgroepen in Deurne wonen jongeren tijdelijk. Samen met de jongere en de ouders/verzorgers gaan we aan de slag om problemen op te lossen en te werken aan een positieve toekomst. We spreken samen met het gezin af hoeveel tijd de jongere bij ons doorbrengt. Full time verblijf is mogelijk, maar ook in deeltijd. Bijvoorbeeld een paar dagen, een paar nachten of een weekend per week. Op de groep heeft de jongere een eigen mentor, die hem of haar persoonlijk begeleidt. Het verblijf is altijd zo kort mogelijk. Het kan variëren van enkele maanden tot een half jaar.

PEDAGOGISCHE MEDEWERKERS GESLOTEN BEHANDELGROEP M/V
In onze gesloten behandelgroep in Deurne (JeugdzorgPlus) wonen jongeren tijdelijk. ‘Gesloten’ wil zeggen dat de groep beveiligd is, zodat een jongere niet kan weglopen. De kinderrechter heeft besloten dat dit noodzakelijk is voor de jongere. De bescherming en structuur van de groep helpen de jongere om écht iets te veranderen. Op de groep heeft de jongere een eigen mentor, die hem of haar persoonlijk begeleidt. Ook de ouders of verzorgers krijgen begeleiding, zodat zij sterker worden in de opvoeding. Samen gaan we de problemen oplossen en werken aan een positieve toekomst.

JEUGDZORGWERKER BESCHERMD WONEN M/V
Beschermd wonen is bedoeld voor jonge mensen (17 tot 27 jaar) die zelfstandig willen wonen, maar daar nog hulp bij nodig hebben. De jongere bewoont tijdelijk een eigen kamer in ons complex in Venlo of Deurne. Daar is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Stap voor stap wordt de jongere begeleid om zich zelfstandig te kunnen redden. De jongere kan bij Bijzonder Jeugdwerk ook hulp krijgen om persoonlijke problemen op te lossen en te leren omgaan met eventuele psychische beperkingen. De begeleiding wordt in fases afgebouwd totdat de jongere zelfstandig kan wonen.

JEUGDZORGWERKER ADOLESCENTELEEFGROEP M/V
In onze adolescentengroepen in Helmond wonen jongeren (16 – 18 jaar), die zelfstandig willen worden en niet meer thuis kunnen wonen. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Overdag gaat de jongere naar school, stage of werk. Wij helpen de jongere om zelfstandiger te worden, zodat hij of zij over een tijdje op zichzelf kan wonen. Ook begeleiden we de ouders en verzorgers.

SOCIAAL CULTUREEL WERKER/ ACTIVITEITENBEGELEIDER M/V
De afdeling cultureel werk ligt op de hoofdlocatie in Deurne en is verantwoordelijk voor de vrijetijdsinvulling van de jongeren van de gesloten en open behandelgroepen. Deze afdeling werkt vanuit de “BOTS’’ gedachte: Bivaks, Ontspanning, Trainingen en Speciale Projecten. In nauwe samenwerking  met de behandelgroepen werken we middels diverse activiteiten aan de leerdoelen van de jongeren.

JONGERENOPBOUWWERKER M/V
Het jongerenopbouwwerk (JOW) heeft een op preventie gerichte functie t.b.v. bemiddeling tussen jongeren (tot 27 jaar) en buurtbewoners voor het behoud van leefbaarheid in de wijk. Zodat iedereen, zowel jong als oud, er met plezier kan wonen. We hebben veel affiniteit met jongeren en sluiten aan bij hun leefwereld, dit betekent dat het JOW de jongeren vaak opzoekt in hun eigen omgeving. Om een goed beeld te krijgen van de interesses van de jongeren en wat hun bezig houdt leggen we contact met verschillende groepen jongeren (maar ook individuen). Op basis van overlastmeldingen van buurtbewoners of hulpvragen van de (groep) jongeren verstrekken wij voorlichting, informatie of advies en worden jongeren doorverwezen naar regulier hulpverleningsaanbod of worden acties ondernomen met het doel om overlast te verminderen of op te heffen.

PEDAGOGISCHE MEDEWERKERS AGRARISCH ZORGBEDRIJF M/V
Bijzonder Jeugdwerk heeft een goed alternatief voor jongeren met gedragsproblemen die uitvallen op hun eigen school. Zij kunnen onderwijs volgen op VSO-school de Korenaer. Deze school ligt op het terrein van Bijzonder Jeugdwerk in Deurne. Hier wordt lesgegeven in kleine groepen, waardoor de leerling veel persoonlijke aandacht en begeleiding krijgt. Sommige leerlingen wonen thuis, andere leerlingen wonen tijdelijk in een behandelgroep. Eén van de afdelingen is het agrarisch zorgbedrijf, voor jongeren die graag buiten bezig zijn, met de dieren of in de groentetuin. Jongeren kunnen er een groenopleiding volgen of groencertificaten halen. Het agrarisch zorgbedrijf biedt ook dagbesteding waarbij de jongeren stap voor stap voorbereidt worden op de toekomst. Het doel is dat het kind over een tijdje (weer) naar school, stage of werk gaat en daar ook gemotiveerd voor is. Binnen het AZB is er ook de mogelijkheid om in het 2de jaar stage te lopen.

In alle bovenstaande vacatures ben je de hulpverlener, maar de taken (afhankelijke van de afdeling) kunnen van elkaar verschillen. Om een algemeen beeld te geven van de hoofdtaken van iedere afdeling:

Hoofdtaken:

 • Begeleiden en behandelen van jongeren in de dagelijkse leefsituatie zowel individueel als groepsgericht;
 • Meedenken en verder ontwikkelen van methodieken;
 • Het uitvoering geven aan hulpverleningsplannen en het schrijven van werkplannen en evaluatieverslagen;
 • Zorg dragen voor een veilig leefklimaat en voor het beheer van de huisvesting;
 • Schriftelijk en mondeling rapporteren.

Functie-eisen:

 • Derde of vierdejaars student van een relevante MBO/HBO opleiding (SPW 4, Pedagogiek, SPH of vergelijkbaar), Hbo-niveau geniet onze voorkeur;
 • Affiniteit met de doelgroep;
 • Groeps- en teamgericht kunnen werken;
 • Bij voorkeur kennis en evt. ervaring in het werken met de uitgangspunten van de presentiemethode;
 • Bereidheid om op onregelmatige uren te werken.

Profiel:
Stevige, flexibele en enthousiaste persoon met analytisch vermogen. Iemand die initiatieven kan nemen, de essentie van de problematiek kan herkennen en hier zijn handelen op kan afstemmen. Je bent in staat om zelfstandig en in teamverband te werken. Je kunt feedback geven en ontvangen. Je weet jongeren te motiveren en te stimuleren. Je weet het perspectief van de ouders in je handelen te betrekken. Minimale leeftijd 21 jaar (bij aanvang van de stage), gezien de zwaarte en leeftijd van onze jongeren.

Arbeidsvoorwaarden:
De CAO Jeugdzorg is van toepassing. Elke stagiair(e) ontvangt een stagevergoeding van € 250,- bruto per maand (op basis van 32 uur per week).

Solliciteren:
Uw sollicitatie met CV kunt u tot en met 31 maart as. sturen aan Bijzonder Jeugdwerk, afdeling HR per e-mail: solliciteren@bj.nl. In de brief mag een voorkeur voor een bepaalde afdeling staan, maar is niet verplicht.

Op maandag 15 april organiseren we een stage ochtend voor diegene die door onze eerste selectieronde komen.

Voor meer informatie over de vacature kun je terecht bij Anique Vermeulen (a.vermeulen@bj.nl) of kijk op www.bj.nl

Werken bij BJ … je raakt eraan verknocht!  

Reageren op deze vacature?

Vul hieronder je gegevens in en stuur ons je C.V. en sollicitatiebrief