Werkervaringsplaats

Ben je op zoek naar werkervaring? Ook dan kun je bij ons terecht. Het gaat om tijdelijke banen waar je werkervaring opdoet, in ruil voor een vrijwilligersvergoeding. Bijzonder Jeugdwerk biedt deze werkervaringsplaatsen alleen als er geen budget is om een betaalde kracht aan te nemen.

Toestemming van uitkeringsinstantie
Wij zijn als organisatie bevoegd om tijdelijke werkervaringsplaatsen te bieden. Heb je interesse? Dan moet je vooraf toestemming vragen aan jouw uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld het UWV of de gemeentelijke sociale dienst). Een werkervaringsplaats bij BJ biedt geen baangarantie of voorrangspositie bij mogelijke vacatures. Wel doe je de nodige werkervaring op, wat je van pas kan komen bij sollicitaties op jouw vakgebied.

Vragen

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling HR: tel. 0493 – 312589. Of mail naar hr@bj.nl.

Veelgestelde vragen